Skotští věřící pro uprchlíky

Scotland welcomes refugeesPřinášíme vám informace o aktivitách uskupení církví a náboženských skupin ve Skotsku Scottish Faiths Action for Refugees.

Skotská presbyterní církev Church of Scotland je partnerskou církví Českobratrské církve evangelické a obě církve udržují dlouhodobé kontakty. V oblasti uprchlictví je pro nás Church of Scotland v mnohém inspirující. V roce 2015 tato církev reagovala na celosvětovou uprchlickou humanitární krizi a rozhodla se spojit své síly s ostatními církvemi a náboženskými společenstvími, které ve Skotsku pracují s uprchlíky. Spolu založili mezináboženský projekt Scottish Faiths Actions for Refugees (volně přeloženo Skotští věřící pro uprchlíky), kterého se účastní křesťané, židé, muslimové i různé náboženské skupiny. Touto akcí chtějí kromě jiného ukázat, že poskytnutí pohostinnosti příchozím je společné většině náboženství, že každá lidská bytost má svoji hodnotu a důstojnost a naše společné lidství přesahuje rasové, kulturní a jazykové bariéry.

Doporučujeme vám tedy podívat se na stránky uskupení, které demonstrují společnou práci těchto uskupení v oblasti pomoci uprchlíkům a popisují mnohé konkrétní společné aktivity jako např. skupina The Refugee Women´s Strategy Group, která se soustředí na postavení žen migrantek, dále projekt na podporu komunitní práce Action with my neighbourhood nebo mobilní aplikace The Refugee Aid App ulehčující migrantům po příjezdu do Skotska najít nejbližší instituce pro vyřízení důležitých formalit a pomoc v nouzi.

Kromě jiného přinášejí tyto aktivity pohled, kdy je zdůrazňován lidský aspekt v uprchlické oblasti, kdy je apelováno na naši křesťanskou povinnost pomoci těm nejslabším a zranitelným. Je to inspirující v momentě, kdy se v našich krajích debata o uprchlické otázce omezuje pouze na bezpečnostní či hospodářské hledisko.